Openbare basischool Harlingen

De openbare basisscholen in de gemeente Harlingen vallen onder de Stichting Openbaar Basisonderwijs Harlingen, kortweg OBH.
Het bevoegd gezag ligt bij het bestuur van de stichting met daarboven een Raad van Toezicht.

Het openbaar basisonderwijs bestaat totaal uit 3 integrale kindcentra (ikc). Deze scholen verzorgen de opvang en het onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Twee van deze ikc's zijn relatief groot, namelijk in de binnenstad ikc ‘t Wad en in de zuidelijke woonwijken “Oosterpark, Ropens, Ludinga en Byniastate"  ikc Het Noorderlicht. Daarnaast is er nog een kleinere ikc in het dorp Midlum, ikc Middelstein. De leerlingen van deze laatste school komen voornamelijk uit de dorpen Midlum en Wijnaldum en voor een kleiner deel ook uit Harlingen. 

Op de scholen zijn, juist vanuit het openbare karakter, alle leerlingen, ongeacht afkomst kleur of religie welkom.

Openbaar basisonderwijs Harlingen: de beste koers voor uw kind!