Kwaliteit

Onze Kwaliteit

In eerste instantie zijn de scholen voor openbaar onderwijs zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Alle scholen gebruiken daarbij een Leerlingvolgsysteem en alle scholen monitoren de opbrengsten van het onderwijs middels een afgesproken kwaliteitsbeleid.

De opbrengsten van het onderwijs zijn uiteraard belangrijk. Echter kwaliteit heeft ook een andere kant. En ook daar willen we in het openbaar onderwijs Harlingen nadrukkelijk aandacht aan schenken. Zaken als cultuur, muziek, bewegingsonderwijs, toneel en drama, en creativiteit in algemene zin vinden we belangrijk.

Het bestuursbureau van de stichting houdt daarbij overkoepelend de vinger aan de pols. Middels gesprekken met de directie, schooljaarverslag en schooljaarplan wordt de kwaliteit van het onderwijs bewaakt. Daarnaast gebruikt de stichting digitale instrumenten om de ontwikkeling van de scholen te monitoren