Organisatie

De drie openbare basisscholen in Harlingen vallen onder de stichting Openbaar Basisonderwijs Harlingen. De aansturing ligt bij het bestuur van de stichting. Het bestuur bestaat uit een directeur bestuurder, dhr. B. Hartendorp. Hij is eindverantwoordelijk voor de financiën, het personeelsbeleid en de kwaliteit van de scholen. Dit wordt in samenwerking gedaan met de schooldirecteuren van de 3 openbare scholen.

De directeur bestuurder legt verantwoording over het gevoerde beleid af aan de Raad van Toezicht. Dit middels regelmatige bijeenkomsten, middels een jaarverslag en een financieel verslag.

De verantwoording naar de ouders en de scholen loopt via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Voor meer informatie over onze scholen: zie “scholen”
Werken bij het Openbaar Onderwijs.
Op dit moment zijn er geen vacatures.
Wilt u zich inschrijven als inval-leerkracht, dan kunt u contact opnemen met mevr. M. Reijmer (Tel. 0517 767550), email: mirjan@openbaarbasisonderwijsharlingen.nl